Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Miranda Merten

Nghề nghiệp: Entrepreneur

Kinh nghiệm giảng dạy: Preschool through 4th grade

Sở thích: Reading, watching movies, playing with my dog, enjoying time with my daughter, meeting new people

Giáo dục: Bachelors in Human Sciences at Florida State University
Masters in Business Administration at Florida State University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)