Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Vanessa TR

Nghề nghiệp: Exec Admin/UX Designer

Sở thích: aerial silks, fitness, nature, travel

Giáo dục: BA in linguistics, minor in German, certificate in global studies

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)