ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Vanessa TR

อาชีพ: Exec Admin/UX Designer

ความสนใจ: aerial silks, fitness, nature, travel

การศึกษา: BA in linguistics, minor in German, certificate in global studies

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)