ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Sarah Costello

อาชีพ: College Student, ESL Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I currently am an ESL (English as a Second Language) teacher for students based in China!

ความสนใจ: History, reading, theatre, film, music

การศึกษา: Florida State University - International Affairs and French

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)