ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Hope MX

อาชีพ: Social Worker

ประสบการณ์ด้านการสอน: Tutored many subjects and taught a variety of psychoeducation topics as they relate to social work.

ความสนใจ: Traveling, reading, swimming, learning!

การศึกษา: Bachelor's degree in Psychology and Master's degree in Social Work

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)