ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Benecia R

อาชีพ: Librarian and Media Center Assistant

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught 4 months

ความสนใจ: I like shopping, Technology, and learning new things

การศึกษา: I gaduated from Lincoln University (Missouri) in 2007 with a two degrees Education and Sociology

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)