Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

June Ford

Nghề nghiệp: Attorney

Kinh nghiệm giảng dạy: Online English Tutor for Brainfuse.com for 1.5 years.

Giáo dục: DePauw University - BA English 1996
Clark Atlanta University MA English 1998
Indiana University (Indianapolis) JD (Law) 2001

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)