Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jimmy Zhou

Nghề nghiệp: Doctor

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutoring people from China in English. Tutored other subjects such as math, art.

Sở thích: Video Games, Board Games, Going out, having fun with friends!

Giáo dục: MD
BS - UCLA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: