Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Gene TH

Nghề nghiệp: Auto Mechanic, PC Tech, ESL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 year in class ESL in Cambodia

Giáo dục: High School Grad, Welding Certified and auto AC Certified. Self taught mechanic experience of 20 plus years, PC skills 30 years.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)