Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Evan Pierce

Nghề nghiệp: School teacher, life coach

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years as a public school teacher, 1 year as a TEFL teacher.

Sở thích: Motorcycles, travel, video games, jiu-jitsu coffee, and reading!

Giáo dục: Associates of Arts Degree, TEFL certified, certified life coach.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: