Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Martin D

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Classroom experience teaching English to upper intermediate children and adults.

Sở thích: Football, Politics, Current affairs, literature

Giáo dục: BA (hons) Politics and International Relations, Nottingham Trent University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)