Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rosemerry B

Nghề nghiệp: Educator

Kinh nghiệm giảng dạy: 20 years of elementary teaching experience.

Sở thích: Reading, Crafts, Singing

Giáo dục: Bachelor's from Hampton University
Masters from University of Delaware
Teaching License from UNCC

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: