Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Payel Kundu

Nghề nghiệp: Ph.D student

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching introductory to advanced university courses in neuroscience.

Sở thích: I love meeting new people, traveling, reading, cooking, painting, and playing sports.

Giáo dục: B.S and Masters degree in Psychology and Neuroscience. Currently getting my Ph.D in neuroscience.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: