ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Joy Dunson

อาชีพ: Literacy Specialist

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have 7 years teaching experience as a certified teacher.

ความสนใจ: I enjoy reading, traveling, and spending time with my family.

การศึกษา: Morris College, Bachelor's in Elementary Education

Cambridge College, Master's in Special Education

University of South Carolina, Master's in Educational Administration

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: