Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

M Kay

Nghề nghiệp: English as a Second Language Instructor

Kinh nghiệm giảng dạy: Over 15 years of teaching experience (online and in-person).

Sở thích: Language learning, cooking, travel, reading, yoga, cats.

Giáo dục: Bachelor's Degree in Piano Performance

Master's Degree in Piano Performance and Pedagogy

TESOL Certification

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Hy Lạp (Cơ bản)

Video Hồ sơ: