ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Monica Lou Roe

อาชีพ: Small Business Owner

ประสบการณ์ด้านการสอน: I volunteered for about 4 years in Alexandria Egypt, ESL school tutoring students 1-12 grade level.

ความสนใจ: History of the world
Science- How things work.
Bio-Engineering- The Future

การศึกษา: 4 yrs. High School
4 yrs. United States Navy Electrical Engineering
2 yrs. Tidewater Community College- Enginineering

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)