ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Dee Dee MA

อาชีพ: Tutor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I am a seasoned professional with experience tutoring English and providing academic support to students of various age groups/cultures/backgrounds.

ความสนใจ: Creative writing, art, theater, movies, medieval history, learning about different cultures.

การศึกษา: M.A. degree

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)