ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jackie Bouvier

อาชีพ: Retired, Community Development Director

ประสบการณ์ด้านการสอน: Bachelors Degree in Post Secondary and Vocational Education.

ความสนใจ: Quilting, making jewelry, reading, designing bridal bouquets playing card games, dominoes, bunko, scrabble and some computer games

การศึกษา: Masters in Public Administration from University of Las Vegas, Nevada

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)