Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jessica Rose

Nghề nghiệp: Educator

Kinh nghiệm giảng dạy: Elementary Teacher

Sở thích: Learning about other cultures and their traditions.

Teaching individuals
Reading

Giáo dục: North Carolina State University, Elementary Education

Liberty University, Psychology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: