Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rachalle Brandt

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching 15 years from K-12 grade.

Sở thích: God, hiking, cooking, family, gardening, biking, swimming.

Giáo dục: Grand Valley State University, Michigan -Special Education and Psychology
Mary Grove College- Masters of "Art of Teaching"

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)