ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Mona Jurado

อาชีพ: Sales

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have very little teaching experience. I have mentored and done motivational speaking in the past.

ความสนใจ: Basketball, Football, Baseball, pretty all sports, travelling, gambling, shopping, self-help, volunteering

การศึกษา: I did not go to college

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)