ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Lisa LB

อาชีพ: College instructor, writer, painter

ประสบการณ์ด้านการสอน: 10+ yrs experience teaching social sciences, 1 yr. experience teaching English in Indonesia

ความสนใจ: Reading, writing, painting, hiking, traveling, learning about other cultures.

การศึกษา: TEFL Certificate, The Language House, Prague. MA in Geography, California State University, Northridge

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: