ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Megen

อาชีพ: Clinical Account Manager

ประสบการณ์ด้านการสอน: I teach children from China with VIP Kid. I am 84 days in and having a great time watching them learn English and have fun while doing so!

ความสนใจ: Learning, reading, walks, family, animals, helping others.

การศึกษา: Kent State University
B.S in Computers & Information Systems.
Graduated in 2002.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: