Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

G. James

Nghề nghiệp: Elementary School English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching Elementary School for 18 years and Middle School for 6 years.

Sở thích: I enjoy playing guitar, running 5k races, and learning new languages.

Giáo dục: Temple University
Major - Biology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)