ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Michael RW

อาชีพ: Independent Filmmaker

ประสบการณ์ด้านการสอน: Film production at community college.

ความสนใจ: Filmmaking. Writing. Movies. Literature. Video Games. Travelling. Talking. Science. Space Travel. Learning other languages. Learning about different cultures. Health and Fitness. Sports. Metaphysics. Quantum Physics. Philosophy. Stock, Option, and Forex trading.

การศึกษา: B. A. Economics
University of Texas

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)