ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jay H. Lee

อาชีพ: Private tutor, language academy teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: 3 years college teaching assistant
1 year ESL teaching
1 year International School English teacher

ความสนใจ: Drum, guitar, clarinet, counseling, teaching

การศึกษา: - Pensacola Christian College
Bachelor of Arts in Pastoral Ministries
- Pensacola Theological Seminary
Master of Divinity

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)