Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kate StG

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Apollo English Vietnam
Shane English Taiwan
Fun Language Thailand
Olmeca Language School Taiwan
Happy Marion Kindergarten Taiwan

Sở thích: Fiction literature
Horror Films
Mediation and Yoga
Cycling

Giáo dục: Marymount Manhattan College New York, NY USA
Major; International Studies

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)