ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Beth SH

อาชีพ: Real Estate Property Manager

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught adults and children in English as a Second Language Settings.

ความสนใจ: travel, golf, real estate, cats

การศึกษา: I studied psychology at The University of Alabama.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)