Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lauren Mcglen

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I teach English to K3 students, covering vocab, literacy and phonics.

Sở thích: In my time off I enjoy yoga and cooking.

Giáo dục: I graduated from Westerford High School in South Africa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: