Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sabrina78

Nghề nghiệp: First grade teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have 20 years of teaching experience. 18 years teaching preschool and 2 years teaching kindergarten. This year I am teaching first grade.

Sở thích: camping , fishing, hiking, boating, reading, photography, playing computer games, gardening, music, my family and teaching

Giáo dục: I went to Montana State University Billings and studied elementary education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: