Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Haley Ricardo

Nghề nghiệp: Administrative Assistant for a health insurance company

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been a private tutor of English as a second language since 2013.

Sở thích: Music, film, hiking, learning new languages

Giáo dục: BA Linguistics & English Language, University of Edinburgh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)