Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Chloe Gonzalez

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 2.5

Sở thích: Music, Food, Travel, Books, TV Shows, Entertainment, Cooking, Language and Culture, Humor, Health and Fitness, Pets, World News, Nature, Science and Technology, History, TOEFL,

Giáo dục: San Jose State University
B.A. Communication Studies
B.S. Advertising
Minor Humanities

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)