Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alex CB

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching since 2008 and have taught in Thailand, Japan, Costa Rica, Spain, USA, UK & Brazil.

Sở thích: Football, running, cycling, coffee, dogs, books, films and good music!

Giáo dục: I have an MA International Relations & a BSc Business Management

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Bồ Đào Nha (Hội thoại), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại), Tiếng Đức (Hội thoại)

Video Hồ sơ: