Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lexlee

Sở thích: I love animals, sports, and music!

Giáo dục: Studied at Emporia High School, Graduated.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)