ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Aaron (Canada)

อาชีพ: Electrical Engineering / Networking

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been a tutor throughout high school and college. IETS Practice.

ความสนใจ: Economics, Investments, Electrical Engineering, Speaking to new people !

การศึกษา: I studied in the domain of Electrical Engineering.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: