ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Chet1

อาชีพ: Sales Person

ประสบการณ์ด้านการสอน: I was once a student teacher for a theatre program for three years. I've been a trainer for various retail employers for almost a decade.

การศึกษา: I am currently seeking a BA in Legal Philosophy at Arizona State University.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: