Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Steve mndzbl

Nghề nghiệp: Graphic Designer

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught graphic design classes and I mentor younger graphics designers

Sở thích: Internet Technologies, photography, art, graphic design, motion graphics, programming, rock climbing, mountain biking

Giáo dục: Art Institute of Atlanta

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)