Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Peggy Healy

Nghề nghiệp: Retired Educational Assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: 17 years as an Educational Assistant

Sở thích: Chatting with friends, Suduko puzzles, long walks outside, playing Bridge, set dancing

Giáo dục: Degree in Nursing (Ireland)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: