Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ashleigh W

Nghề nghiệp: Elementary Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 years of teaching in public schools in North Carolina, USA

Sở thích: Talking, making things, dogs, playing with my son.

Giáo dục: B.S Education- Frostburg State University 2009

M.Ed Education- Frostburg State University 2012

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: