Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Myra W

Nghề nghiệp: Piano teacher, Administrative Assistant, International Homestay parent

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching music - piano and theory - to children ages 3 - 18. 25 years of experience.

Sở thích: Music, playing the piano, reading, traveling.

Giáo dục: London College of Music, external student.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: