ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kristen14

อาชีพ: ESL Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught ESL for a total of 5 years in various formats.

ความสนใจ: I love dancing, traveling, trying new foods, spending time with my friends and family and music!

การศึกษา: I graduated from university with a B.A. in Spanish and a B.S. in Family Studies.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: