Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Van B

Nghề nghiệp: Master Jail Officer

Kinh nghiệm giảng dạy: Proof reading papers and reports for friends and acquaintances.

Sở thích: Movies, video games, puzzles, bowling, home improvement

Giáo dục: Graduated from Saint Leo University. B.A. in Psychology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: