Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

nash mhn

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 years Teaching and Tutoring English and Basic Arabic to students aged 3 -35 years old

Sở thích: Traveling
cooking
eating
socializing
baking
talking
online researching

Giáo dục: Diploma in English language and literature
TEFL Certified

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: