Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Leslie White

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Ten Years in China and England.

Sở thích: Walking and exploring

Giáo dục: University, with a degree in English.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: