Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Farah

Nghề nghiệp: Philosophy Graduate Student

Kinh nghiệm giảng dạy: I have five years of experience as a teaching assistant.

Sở thích: League of Legends, Netflix, Fitness, Bodybuilding

Giáo dục: Philosophy BA, MA, and PhD

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: