ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Drew D

อาชีพ: Hospital Information

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have helped students with in-depth study of the Bible.

ความสนใจ: Reading, Dinosaurs, LEGO.

การศึกษา: I went to school at Ashworth High School in the United States.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)