Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nadia E

Nghề nghiệp: Restaurant Server/Bartender

Kinh nghiệm giảng dạy: Certified TEFL Instructor (Boston Language Institute)

Sở thích: Sports, music, social media, fitness, beauty/hair, celebrity gossip

Giáo dục: Tufts University - Child Develeopment,

Boston Language Institute - Teach English as a Foreign Language

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), ht (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: