ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Tyler Mancuso

อาชีพ: Music Producer, Financial Assistant

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been a tutor for many years and a camp counselor for all different ages of kids all over the USA!

ความสนใจ: I love everything! But mainly sports and music and helping people!

การศึกษา: University of Nebraska Lincoln
Math, Statistics, and Finance

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: