ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Mark E Gough

อาชีพ: Opera Singer

ประสบการณ์ด้านการสอน: TEFL Qualified from The Learning Centre of Tuscany
One Semester at The British Institute of Palmi in Calabria Italy

ความสนใจ: Television, Movies, Video Games, Opera, Food, Cooking

การศึกษา: Bachelor of Musical Arts, University of Western Ontario
Masters of Classical Musical Theatre, Fontys Hogeskool voor de Kunsten, Tilburg, Holland

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)