ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Leslie J

อาชีพ: Retired

ประสบการณ์ด้านการสอน: Elementary Education -- teaching and tutoring
Adult Education -- taught legal subjects to paralegal students

ความสนใจ: Reading, sewing, refinishing furniture, travel

การศึกษา: Mississippi State University - Elementary Education
University of Mississippi - Law

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)